محصولات

این شرکت در راستای اهداف خود برای انجام خدمات موردنظر کارفرمایان با دقت و کیفیت مناسب، محصولات تخصصی را طراحی و تولید نموده است.

برخی از این محصولات در ذیل معرفی شده است:

find vib find vib
resume کاتالوگ محصول

در بسته نرم افزاری FindVIB® که بر مبنای قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد، اطلاعات مکانی مسیر و هر یک از پارامترهای موثر در ایجاد ارتعاش به صورت جداگانه و به صورت فایل های استاندارد در پایگاه داده نرم افزار بارگذاری می شود.

پس از ورود اطلاعات و با انتخاب روش محاسبه تولید و انتقال ارتعاش توسط کاربر، نرم افزار نسبت به محاسبه ارتعاش در نقاط تعیین شده بر مبنای روش تولید و انتشار انتخابی اقدام می نماید.

satus
resume کاتالوگ محصول

سامانه ارزیابی و تعیین وضعیت سوزن (ساتوس)، یک ابزار سخت افزاری جهت ارزیابی وضعیت سوزن در خطوط راه آهن و ثبت نوع میزان خرابی های موجود در آنها می باشد که توسط کارشناسان شرکت ایمن پرداز تهیه، تولید و توسعه داده شده است.

با استفاده از این ابزارمی توان به اهداف مورد اشاره زیر دست پیدا نمود:

۱) ارزیابی وضعیت سوزن ها در ایستگاه راه آهن با قابلیت تعیین مختصات محل سوزن.

۲) ثبت وضعیت و خرابی ها بدون نیاز به فرمهای کاغذی

۳) قابلیت عکس برداری از قطعات سوزن و تخصیص هر عکس به قطعه مورد نظر

گلوگاه
resume کاتالوگ محصول

نرم افزار شناخت گلوگاه شبکه ریلی، با جمع آوری مشخصات هندسی مسیر و ناوگان، پایگاه جامعی از شبکه ریلی فراهم می کند که با روش های شبیه سازی و با مقایسه ظرفیت با تقاضا و عملکرد شبکه، گلوگاههای هر مسیر را تعیین می نماید. این نرم افزار توسط شرکت ایمن پرداز تهیه و تولید شده است.

PCI
PCI Tablet یک ابزار نرم افزاری جهت ارزیابی وضعیت روسازی راهها و معابر و ثبت نوع میزان خرابی های موجود در آنها می باشد که توسط کارشناسان شرکت مهندسین مشاور تدبیرگران تهیه و تولید شده است. از جمله حوزه های کاربرد PCI Tablet می توان به جمع آوری داده در ارزیابی روسازی راههای بین شهری و معابر درون شهری اشاره نمود.

با استفاده از این وسیله می توان به اهداف مورد اشاره زیر دست پیدا نمود:

۱) ارزیابی وضعیت روسازی با قابلیت تعیین مختصات محل ارزیابی.

۲) ثبت وضعیت و خرابی ها بدون نیاز به فرمهای کاغذی

۳) محاسبه و تعیین شاخص PCI هر قطعه در همان محل ارزیابی.

۴) قابلیت عکس برداری و تخصیص هر عکس به قطعه مورد نظر

resume کاتالوگ محصول

دستگاه اندازه گیری غیرتماسی سختی قائم خطوط راه آهن در سال ۱۳۹۳ در شرکت خط آزما طراحی و ساخته شده و در سال ۱۳۹۴ مورد بهره برداری قرار گرفت. این دستگاه با استفاده از فناوری بینایی ماشین با تصویربرداری از خطوط لیزر دستگاه توسط دوربین میزان خیز ریل زیر بار چرخ را استخراج کرده تا پس از پردازش، سختی قائم ریل به دست آید.

نحوه داده برداری دستگاه بر اساس میزان حرکت قطار می باشد و با توجه به غیرتماسی بودن آن، میزان نویز در داده های برداشتی به شدت کاهش می یابد. نتایج نهایی پردازش داده های برداشتی به کارفرما کمک می کند تا نسبت به اصلاح زیرسازی محلهایی با سختی زیاد و یا کمتر از حد مجازاقدام نموده و بدین وسیله از پیشرفت خرابیهای موجود در زیرسازی پیشگیری نماید.

برداشت سختی قائم با این دستگاه مستقیما در تعیین محل دقیق برای گمانه زنی در زیرسازی کاربرد دارد و بدین ترتیب در هزینه گمانه زنی های بی مورد صرفه جویی می گردد

TTMS
resume کاتالوگ محصول

نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری خطوط راه آهن (TTMS)، یک نرم افزار جهت مدیریت نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از قابلیت ثبت اطلاعات مربوطه به زیر ساخت و وضعیت آنها می باشد که توسط شرکت ایمن پرداز تهیه و تولید شده است.

با استفاده از این بسته نرم افزاری می توان به اهداف مورد اشاره زیر دست پیدا نمود:

۱) تعریف یک مجموعه از خطوط به عنوان شبکه تحت مدیریت.

۲) ثبت و حفظ اطلاعات شناسنامه ای مربوط به خطوط

۳) ثبت و حفظ اطلاعات مربوط به وضعیت خطوط با امکان ثبت تاریخ ارزیابی

۴) امکان اخذ گزارشات مختلف از وضعیت خطوط و اخذ تصمیمات نگهداری و تعمیر با توجه به آن

TGR
resume کاتالوگ محصول

نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات ماشین اندازه گیر خط، یک نرم افزار جهت دریافت داده های ماشین اندازه گیر با فرمت خروجی ماشین (CSV)، حذف داده های تکراری در نقاط یکسان و حذف شکاف های اطلا