به آگاهی همکاران عزیز می رساند که شرکت در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ تعطیل می باشد.

ادامه مطلب