پروژه های در دست انجام

زمینه مطالعات عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
خط فرعی انجام خدمات مشاوره پروژه اتصال خطوط بارگیری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به شبکه راه‌آهن سراسری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۴۰۰ طراحی خط اتصال به طول تقریبی ۵ کیلومتر تا شبکه راه‌آهن سراسری و خطوط تخلیه و بارگیری برای حمل سالانه ۱٫۵ میلیو تن مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت‌سنجی و تهیه اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا.
خط فرعی طراحی زیرسازی، روسازی، ابنیه فنی و تاسیسات مورد نیاز برای خط فرعی راه‌آهن منشعب از ایستگاه گز به شرکت سایپا سیتروئن شرکت سایپا سیتروئن کاشان ۱۴۰۰ طراحی خط اتصال به طول تقریبی ۲ کیلومتر تا ایستگاه گز در راه آهن ناحیه اصفهان و خطوط تخلیه و بارگیری برای حمل سالانه ۹۵۰۰۰ خودرو. مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت‌سنجی و تهیه اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا.
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه خط آهن زاهدان- میرجاوه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ارتباطات تابا ۱۴۰۰ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۸۶ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان‌سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصل‌های شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن.
مطالعاتی انجام خدمات مطالعات پایه و مقدماتی سیستم بارگیری واگن جهت حمل ریلی محصولات مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۹  
خط فرعی مطالعات طراحی پل ارتباطی شهرک صنعتی ولیعصر بر روی پل راه‌آهن شهرک صنفی، تولیدی و خدماتی ولیعصر (عج) ۱۳۹۸ طراحی پل جهت ارتباط بخش شمالی و جنوبی شهرک صنعتی ولیعصر بر روی ماهیچه ایستگاه بهرام
خط فرعی انجام خدمات مطالعات تجهیزات سیگنالینگ راه‌آهن داخلی مجتمع فولادسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۸ طراحی سیستم سیگنالینگ خطوط ریلی داخل سایت و نظارت بر اجرای آن
نظارت و خدمات حین اجرا خدمات مشاوره برای پروژه تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب راه آهن داخلی مجتمع فولادسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۶ نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرای روسازی بتنی خطوط داخلی مجتمع فولاد سازی
مدیریت نگهداری انجام خدمات مشاوره فرآیند کنترل مهندسی و بازرسی خطوط، بوسیله اندازه گیری و پردازش پارامترهای هندسی خطوط راه آهن ج.ا.ا راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۶ انجام مطالعات در خصوص تحلیل و تفسیر داده های برداشت شده وضعیت هندسی خط با ماشین اندازه گیر و استفاده کاربردی آن در مدیریت نگهداری و ارزیابی وضعیت و کیفیت روسازه خطوط راه آهن از اهداف این پروژه می باشد. در این راستا این مهندسین مشاور نسبت به تهیه سامانه جامع بارگذاری، ذخیره سازی، تحلیل، تفسیر، نمایش و ارائه گزارش های از نتایج برداشت اقدام خواهد کرد. این سامانه تحت شبکه و GIS خواهد بود و در جغرافیایی ایران و در نواحی راه آهن ج.ا.ا قابل دسترسی و استفاده می باشد.
در این پروژه تحلیل های لازم برای استفاده مطلوب از داده های ماشین اندازه گیر در پیش بینی وضعیت و تعیین خرابی های احتمالی انجام خواهد شد. همچنین پایگاه داده ایجاد شده شیوه ی مناسبی برای بررسی و تحلیل و تفسیر داده می باشد.