پروژه های انجام یافته

این شرکت تاکنون در راستای اهداف خود برای ارائه خدمات مهندسی حمل و نقل به کارفرمایان و مشتریان بالغ بر ۴۵ قرارداد را عقد و موفقیت آمیز به انجام رسانیده است.
 
 
-
انجام حدود ۸۰۰ کیلومتر مطالعات امکان سنجی احداث خطوط ریلی نظیر مطالعات اتصال مرز لطف آباد به طرح راه آهن گرگان – مشهد (به طول ۱۵۰ کیلومتر)، اتصال یاسوج به راه آهن سراسری (به طول ۱۸۰ کیلومتر)، اتصال راه آهن کرمان به طبس (به طول ۳۳۰ کیلومتر)، مطالعات امکان سنجی اتصال مراکز تجاری صنعتی و معدنی استان زنجان به شبکه سراسری راه آهن (حدود ۱۵ واحد)، احداث راه آهن شیرگاه – بابل (به طول ۴۰ کیلومتر)، بازنگری مطالعات توجیه اولیه بندرعباس – بوشهر – عسلویه و بندر امام – بوشهر، اتصال برازجان به بوشهر (به طول ۵۵ کیلومتر)، احداث راه آهن رشت – قائمشهر (در حال انجام)
-
انجام مطالعات مفهومی، اولیه و نهایی برای اتصال ۱۱ واحد صنعتی کشور به شبکه ریلی نظیر مجتمع فولاد هرمزگان، مجتمع فولاد چهارمحال و بختیاری، مجتمع فولاد میانه، ذوب آهن نطنز، مجتمع صبا فولاد خلیج فارس، مطالعات تعمیر و نگهداری و افزایش ظرفیت خط سیلو معدن گل گهر، مجتمع فولاد تربت حیدریه، مجتمع فولاد بوتیا کرمان، پتروشیمی شیراز، مجتمع کنسانتره و گندله فولاد زرند ایرانیان (در حال انجام)، انبارهای شرکت پتروشیمی شیراز در بندرعباس (در حال انجام) از مجموعه خدمات مهندسی انجام یافته این شرکت می باشد.
-
انجام مطالعات توسعه و پیاده سازی سامانه نگهداری خطوط راه آهن (نت)، تدوین و توسعه مدل نرم افزاری محاسبه ظرفیت شبکه خطوط ریلی از دیگر خدمات انجام یافته این مهندسین مشاور می باشد.
 
 
-
 • مطالعات مقدماتی و تفصیلی راه آهن و قطار شهری
 • مطالعات بهره برداری راه آهن
 • خطوط فرعی راه آهن
 • مهندسی نگهداری راه آهن
 • مطالعات روسازی راه
 • مهندسی نگهداری راه
 • طرح هندسی و ساماندهی ترافیک
 • مطالعات امکان سنجی
 • برگزاری مناقصه
 • نظارت و خدمات حین اجرا
 • ابنیه
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما کارفرمای طرح سال انجام توضیحات
مطالعات مفهومی و امکان سنجی خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات طرح ساماندهی ایستگاهی ایستگاه سیرجان راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵ بررسی وضعیت موجود و ارائه طرح ساماندهی ایستگاه راه‌آهن سیرجان برای افق ۲۰ ساله شامل مطالعات ترافیک، بهره‌برداری، ناوگان، روسازی و زیرسازی خطوط، طرح هندسی، زمین‌شناسی، معماری، علائم و ارتیاطات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاه مذکور
مطالعات مفهومی و امکان سنجی اثرات افزایش بار محوری در خطوط شبکه ریلی راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵ در مطالعات در فاز مفهومی در نظر است اثر افزایش بار محوری بر روسازه، زیرسازه، ابنیه فنی خطوط ریلی و همچنین تاثیرات آن بر ناوگان و بهره‌برداری بررسی گردد.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مالی و اقتصادی در نظر است امکان افزایش بارمحوری در خطوط منتخب کشور تعیین گردد.
ترافیک و حمل و نقل انجام مطالعات موردی پژوهشی و تحقیقاتی در کلیه شیوه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۵ مطالعات مرتبط با تحلیل و مدلسازی در کلیه مدهای حمل و نقل که بصورت موردی و مجزا از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می‌گردد.
مطالعات مقدماتی و تفضیلی راه آهن رفع گلوگاه های ظرفیتی و دو خطه کردن خطوط راه آهن مهندسین مشاور صحن بوستان راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۳ همکاری در انجام مطالعات احداث خط دوم در حدود ۸۰۰ کیلومتر از شبکه ریلی موجود شامل مطالعات اولیه مسیر، بهره برداری و طرح ایستگاهها
همکاری در بررسی مدارک فنی و کنترل مطالعات احداث خط دوم محور بافق – زرین شهر به طول تقریبی ۴۸۰ کیلومتر
مطالعات مقدماتی و تفضیلی مترو همکاری فنی و انجام خدمات مشاوره مطالعات پایه، مراحل اول و دوم قطعه ۲ متروی محور تهران – پاکدشت – گرمسار مهندسین مشاور صحن بوستان شرکت بهره برداری مترو تهران ۱۳۹۲ همکاری در انجام مطالعات در زمینه طراحی مسیر، زمین شناسی، روسازی، زیرسازی و بهره برداری راه آهن در مرحله مقدماتی و نهایی
با توجه به تصمیم کارفرما بر عدم انجام پروژه مطالعات در مرحله مقدماتی متوقف شد.
مطالعات بهسازی و نگهداری خدمات مشاوره کارفرما در پروژه نگهداری، بهسازی و بازسازی خط ۵ متروی تهران شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   ۱۳۹۱ تهیه اسناد مناقصه برای انجام بهسازی روسازی بالاستی خط پنج مترو تهران به طول تقریبی ۴۶ کیلومتر دوخطه
تهیه اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما در برگزاری و انتخاب پیمانکار
روسازی مترو خدمات مطالعات طرح روسازی مرحله دوم خط ۷ مترو تهران مهندسین مشاور رهساز طرح شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ۱۳۸۸ طراحی مقدماتی و نهایی روسازه خط ۷ مترو تهران به طول تقریبی ۲۷ کیلومتر بصورت دال بتنی درجا با تراورسهای پیش ساخته در بلوک
انجام مطالعات ارزیابی ارتعاش انتقال یافته زمینی به ساختمانهای اطراف در کریدور مسیر به عرض ۳۰۰ متر و ارائه طرح روسازه مناسب برای کاهش ارتعاشات وارده و تقلیل آن به سطح مجاز
مطالعات مقدماتی و تفضیلی راه آهن ارائه خدمات مشاوره فنی زیرسازی و روسازی راه آهن و راه های داخلی منطقه ویژه اقتصادی سرخس مهندسین مشاور آستان قدس رضوی منطقه ویژه اقتصادی سرخس ۱۳۸۶ مطالعات مقدماتی و نهایی در محوطه بارانداز منطقه ویژه شامل مطالعات مسیر، بهره برداری، آرایش سوزنها و خطوط و تخلیه و بارگیری
خدمات حین اجرا روسازی راه آهن خدمات دفتر فنی و مشاوره حین ساخت در اجرای روسازی خط یک قطار شهری تبریز راه سازان کادوس سازمان قطار شهری تبریز ۱۳۸۵ تهیه نقشه های کارگاهی روسازی در خطوط دال بتنی شامل تهیه نقشه برش، خمکاری و چیدمان ریلها و تنظیم جداول مربوطه
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
بهره برداری و تحلیل ظرفیت شبکه راه آهن تهیه نرم افزار بارگذاری شبکه و تعیین گلوگاه های آن مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا ۱۳۸۹ توسعه نرم افزار GIS برای محاسبه ظرفیت خطوط راه آهن و تخصیص بار معرفی شده از ایستگاهها و تعیین نقاط بحرانی با مقایسه عملکرد به ظرفیت در هر بلاک
در این نرم افزار قابلیت محاسبه ظرفیت با ۴ روش متداول به ویژه روش UIC406 وامکان بررسی روشهای ارتقاء ظرفیت نظیر بازگشایی ایستگاه، تراک بندی، احداث خط دوم، برقی کردن مقدور است.
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما کارفرمای طرح سال انجام توضیحات
خط فرعی مطالعات اتصال مجتمع فولاد امیرکبیر کاشان به شبکه راه آهن سراسری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ۱۳۹۵ طراحی مقدماتی محوطه مانوری برای بارگیری سالیانه ۳۰۰ هزار تن ورق سرد و گالوانیزه و تخلیه سالیانه ۳۰۰ هزار تن کلاف ورق گرم و خط اتصال به طول تقریبی ۵/۳ کیلومتر تا ایستگاه گز در راه آهن ناحیه اصفهان.
مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعات اولیه مجتمع کنسانتره و گندله فولاد زرند ایرانیان به شبکه راه آهن سراسری شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۴ طراحی مقدماتی محوطه مانوری برای بارگیری سالیانه ۵/۷ میلیون تن سنگ آهن و خط اتصال به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر تا ایستگاه جلال آباد در راه آهن ناحیه کرمان.
مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعه و طراحی خط آهن جهت اتصال انبارهای شرکت پتروشیمی شیراز در بندرعباس به راه آهن سیرجان – بندرعباس شرکت پتروشیمی شیراز ۱۳۹۴ طراحی مقدماتی و نهایی محوطه مانوری برای بارگیری سالیانه ۲ میلیون تن محصولات و مسیر اتصال به طول تقریبی ۳ کیلومتر تا ایستگاه انشعاب در ناحیه هرمزگان. مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعات اولیه اتصال مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان به شبکه راه آهن سراسری، تهیه طراحی پایه قسمت خارجی راه آهن مهندسین مشاور برسو ۱۳۹۴ طراحی خط اتصال به طول تقریبی ۳٫۵ کیلومتر در اتصال به ایستگاه پورمند در ناحیه کرمان و همکاری در اخذ مصوبات لازم برای محوطه مانوری برای بارگیری ۶ میلیون تن محصول و تخلیه ۴ میلیون تن گندله در فاز نهایی
خط فرعی محوطه مانوری و خط اتصال به شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فولاد زرند شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۳ انجام خدمات مشاوره کارفرما در احداث محوطه مانوری برای تخلیه سالانه ۵/۳ میلیون تن مواد اولیه و بارگیری ۷۰۰ هزارتن محصول و خط اتصال حدود ۸ کیلومتر در اتصال به ایستگاه زرند در ناحیه کرمان
همکاری در تنظیم قرارداد پیمانکار طرح و ساخت و نظارت بر اجرای عملیات احداث در خدمات این پروژه می‌باشد.
خط فرعی بازنگری مطالعات محوطه مانوری، برگزاری مناقصه تامین تدارک مصالح و اجرای روسازی، خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شرکت صبا فولاد خلیج فارس ۱۳۹۲ بازنگری مطالعات محوطه مانوری برای افزایش ظرفیت تخلیه مواد اولیه از سالیانه ۵/۴ میلیون تن به ۶ میلیون تن و تهیه اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه
خط فرعی ارائه خدمات مهندسی در خصوص مطالعات زیرساختها و بهره برداری ریلی (فولاد تربت حیدریه) مهندسین مشاور برسو ۱۳۹۱ طراحی مقدماتی محوطه مانوری برای تخلیه سالیانه ۶ میلیون تن مواد اولیه و مسیر اتصال به طول تقریبی ۵ کیلومتر تا و اخذ مجوز برای بازگشایی ایستگاه در بلاک
خط فرعی طراحی خط آهن جهت اتصال شرکت پتروشیمی شیراز به راه آهن اصفهان – شیراز تدبیر مکانیزه جم پتروشیمی شیراز ۱۳۹۱ طراحی مقدماتی و نهایی محوطه مانوری برای بارگیری سالیانه ۲میلیون تن مواد اولیه و مسیر اتصال به طول تقریبی ۷ کیلومتر تا ایستگاه مرودشت در ناحیه فارس
مطالعات مسیر، ابنیه شامل دو دستگاه پل بزرگ رودخانه ای به طول تقریبی ۲۷۰ متر، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی افزایش ظرفیت محوطه مانوری معدن گل گهر و توسعه و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری خطوط و سوزن های محوطه مانوری گل گهر شرکت سنگ آهن گل گهر ۱۳۹۰ مطالعات برای ارتقاء ظرفیت محوطه بارگیری معدن گلگهر از ۶ میلیون تن به ۵/۷ میلیون تن در سال شامل مطالعات بهره برداری، ظرفیت سنجی، سوزنبندی و تغییر آرایش و چیدمان، مسیر و روسازی و ابنیه و برآورد و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار
خط فرعی مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی خطوط ریلی سایت داخلی مجتمع صبا فولاد خلیج فارس و اتصال به راه آهن سراسری شرکت صبا فولاد خلیج فارس ۱۳۸۸ طراحی مقدماتی و نهایی محوطه مانوری برای تخلیه سالیانه ۵/۴ میلیون تن مواد اولیه و مسیر اتصال به طول تقریبی ۱ کیلومتر تا ایستگاه انشعاب در ناحیه هرمزگان.
مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعات رژیم حمل محصولات فولاد هرمزگان مهندسین مشاور برسو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۳۸۷ مطالعه سیستمهای بارگیری، حمل و جابجایی ریلی و جاده ای برای حمل سالیانه حدود ۵/۱ میلیون تن تختال فولادی با وزن قطعات از ۶ تا ۴۵ تن برای بارگیری در بندر شهید رجایی
خط فرعی ارائه خدمات مهندسی، طراحی و مشاوره حین ساخت و نظارت بر اجرای محوطه مانوری مجتمع فولاد هرمزگان شرکت فنی و ساختمانی آرشین کوه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۳۸۶ انجام مطالعات نهایی محوطه مانوری برای بارگیری حدود ۵/۱ میلیون تن محصول شامل مطالعات ایستگاه، مسیر، ابنیه و زیرسازه
خدمات کنترل کیفی حین اجرا به عنوان مشاور در گروه مشارکت طرح و ساخت
خط فرعی مطالعه و ارائه خدمات طراحی خطوط ریلی سایت داخلی فولاد چهارمحال بختیاری مهندسین مشاور پولاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۳۸۶ طراحی مقدماتی و نهایی محوطه مانوری برای بارگیری سالیانه ۵ میلیون تن مواد اولیه و ۲/۳ میلیون تن محصول، مسیر اتصال به ایستگاه حسنآباددر ناحیه اصفهان
مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعات و ارائه خدمات طراحی خطوط ریلی سایت داخلی فولاد آذربایجان (میانه) مهندسین مشاور پولاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۳۸۶ طراحی مقدماتی و نهایی ارتقاء محوطه مانوری و خط تخلیه از ۵۰۰ هزار تن به ۳ میلیون تن سالیانه
مطالعات مسیر، ابنیه، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
خط فرعی مطالعات روسازی اتصال ریلی مجتمع کارخانجات فولاد هرمزگان شرکت راهسازان کادوس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۳۸۶ تهیه نقشه اجرایی اتصال خطوط سالنهای انبار و بارگیری به محوطه مانوری شامل مطالعات مسیر، زیرسازه و روسازه
خط فرعی مطالعه و ارائه خدمات طراحی خطوط ریلی سایت داخلی فولاد نطنز و اتصال به راه آهن سراسری شرکت ذوب آهن نطنز ۱۳۸۶ طراحی مقدماتی و نهایی محوطه مانوری برای تخلیه سالیانه ۶/۵ میلیون تن مواد اولیه و مسیر اتصال به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر تا ایستگاه ابیازان در ناحیه اصفهان
مطالعات مسیر، ابنیه شامل دو دستگاه پل بزرگ رودخانه ای به طول تقریبی ۲۰۰ متر، بهره برداری، ناوگان، ظرفیت سنجی و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار و اخذ مجوزهای مربوطه از راه آهن ج.ا.ا
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما کارفرمای طرح سال انجام توضیحات
مهندسی نگهداری راه‌آهن انجام مطالعات روسازی و زیرسازی طرح برقی‌سازی و ارتقای راه‌آهن تهران- مشهد شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) ۱۳۹۶ در این پروژه بزرگ ملی که شامل تامین مالی، مطالعات، تامین و ساخت و اجرا برقی‌سازی راه‌آهن تهران- مشهد به طول تقریبی ۹۲۰ کیلومتر دوخطه می‌باشد، این مهندسین مشاور در مطالعات بخش زیرساخت در حوزه زیرسازه و روسازه در همکاری با کنسرسیوم مطالعات وظیفه گردآوری و برداشت وضعیت روسازه و زیرسازه و انجام مطالعات ارتقاء و اصلاح را عهده دار می‌باشد.
مدیریت نگهداری خرید خدمات مشاوره در خصوص مطالعه و پیاده‌سازی نت برای روسازه خط در بستر نرم‌افزار کازوین راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵  
پایش وضعیت اندازه گیری میدانی و تحلیل و تفسیر سختی قائم خطوط ریلی در شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۳ در این پروژه با تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت سختی قائم خطوط در محور تهران – مشهد و تهران – زنجان بصور نمونه به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر برداشت خواهد شد.
با تحلیل و تفسیر نتایج نسبت به وضعیت کلی زیرسازه و روسازه خطوط و همچنین نقاط با سختی نامتعارف و شناسایی دلایل آن اعلام نظر می گردد.
پایش وضعیت اندازه گیری پارامترهای هندسی سوزن و اندازه گیری تنش ریل راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۳ در این پروژه ارزیابی وضعیت چشمی و همچنین برداشت وضعیت پارامترهای هندسی سوزن برای حدود ۵۰۰ دستگاه سوزنهای خط اصلی محور تهران – مشهد انجام شده است.
با استفاده از نرم افزار جامع ارزیابی وضعیت سوزن که توسط این شرکت توسعه داده شده است نسبت به ثبت داده‍ های شناسنامه ای و وضعیتی سوزنها اقدام و گزارشهای تعیین سرعت اسمی و سرعت عملیاتی با توجه به میزان و شدت خرابیها انجام خواهد شد.
مدیریت نگهداری مطالعه و تعیین معیارهایی جهت ارزیابی پیمانکاران بر اساس قابلیت اطمینان، تعمیر پذیری و قابلیت دسترسی و ایمنی (پارامترهای RAMS) راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۲  
مدیریت نگهداری مطالعه و طراحی سیستم ارزیابی هزینه کیفیت نگهداری زیربنای راه آهن راه آهن ج.ا.ا ۱۳۸۹  
پایش وضعیت مطالعات تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و سوزنهای ایستگاه گل گهر شرکت سنگ آهن گل گهر ۱۳۸۹ مطالعات تعمیر نگهداری سوزنها و خطوط محوطه مانوری معدن گلگهر شامل ۴۰ دستگاه سوزن و حدود ۱۴ کیلومتر شامل برداشت وضعیت خرابیها، اندازه گیری پارامترهای هندسی برآورد حجم تعمیرات موردنیاز و تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار تعمیر و نوسازی محوطه
مدیریت نگهداری مطالعات اولویت بندی بهسازی و بازسازی خطوط راه آهن مهندسین مشاور مترا راه آهن ج.ا.ا ۱۳۸۷  
مدیریت نگهداری مطالعات فنی تهیه فهرست بهای نگهداری خطوط راه آهن مهندسین مشاور مترا پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری ۱۳۸۷ همکاری در تنظیم ریزآیتمهای برآورد قیمت و همچنین آنالیز ریزآیتمها شامل تعیین میزان هزینه بر مبنای سرفصلهای چهارگانه نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل و نقل
عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
تدوین دستورالعمل فنی و اجرایی برای استفاده از تراشه های آسفالتی در پروژه های راهسازی و تعمیر و نگهداری آسفالت معابر شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ۱۳۹۱  
تهیه راهنمای حمل، پخش و تراکم آسفالت گرم در معابر و بزرگراه ها سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۱۳۸۷  
راهنمای عملیات بازیافت گرم آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۱۳۸۷  
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
مدیریت نگهداری پیاده سازی مدیریت روسازی معابر اصلی شهریار شهرداری شهریار ۱۳۸۷  
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
طرح هندسی و ساماندهی ترافیک انجام خدمات طراحی راه‌های دسترسی به ساختگاه توربین‌های بادی و پست نیروگاه بادی میل نادر شرکت نصب نیرو ۱۳۹۹ طراحی راه دسترسی ۲۰ توربین بادی به انضمام طراحی پارکینگ و پیاده روی هریک از توربین ها
طرح هندسی طراحی هندسی و نظارت کارگاهی احداث و تکمیل کانال، دیوارکشی و ایجاد رامپ ورودی انبارهای رو باز پتروشیمی شیراز در بندرعباس شرکت پتروشیمی شیراز ۱۳۹۸ طراحی، محاسبه، تهیه نقشه اجرایی، تهیه اسناد مناقصه و مدارک فنی و نظارت کارگاهی کارهای باقی‌مانده شامل احداث و تکمیل کانال، دیوارکشی و ایجاد رمپ ورودی انبارهای روباز پتروشیمی شیراز در بندرعباس
ترافیک و حمل و نقل مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه ۱۲ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ ۱۳۹۴ ارائه خدمات مطالعات ترافیکی در زمینه ساماندهی، تحلیل ترافیک، طرح هندسی و… با توجه به خدمات موردی درخواستی کارفرما
ترافیک و حمل و نقل مطالعات ترافیکی و تهیه طرح هندسی معابر و تقاطع های سطح شهر آباده شهرداری آباده ۱۳۹۱ تهیه طرح مفهومی و اجرایی میدانها و معابر سطح شهر به منظور ساماندهی ترافیکی و روانسازی حرکت
ترافیک و حمل و نقل مطالعات پایه و تفصیلی طرح هندسی میادین ورودی و خروجی شهر آباده شهرداری آباده ۱۳۸۸ تهیه طرح مفهومی و اجرایی میدانها و معابر سطح شهر به منظور ساماندهی ترافیکی و روانسازی حرکت
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه احداث راه‌آهن سنندج به پایانه مرزی باشماق وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۹ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۳۳۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان‌سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصل‌های شرح خدمات همسان مطالعات راه‌آهن
مطالعات امکان سنجی بازنگری مطالعات و امکان‌سنجی اصلاح احداث قطار حومه‌ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید فولاد شهر (حدفاصل شهر اصفهان- پلیس راه) شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر ۱۳۹۶ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی انجام مطالعات حمل و نقلی راه و راه‌آهن بم- ایرانشهر وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۶ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۳۴۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصل‌های شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه احداث خطوط دوم در مناطق اصفهان و یزد راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۶ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۴۷۰ کیلومتر در محور بافق-زرینشهر، ۳۳۰ کیلومتر در محور اردکان-مبارکه، ۱۴۵ کیلومتر در محور محمدیه-بادرود، ۲۵۵ کیلومتر در محور بادرود-میبد، شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن رشت – قائمشهر وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۴ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۳۳۵ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی بروزرسانی مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن شیراز – بوشهر – عسلویه وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۳ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعه توجیه اولیه احداث راه آهن شیرگاه – بابل معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری ۱۳۹۱ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۴۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی به روز رسانی مطالعات توجیهی راه آهن بندر امام – بوشهر و عسلویه – بندرعباس و مطالعات توجیه اولیه راه آهن آنتی بوشهر – برازجان معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری ۱۳۹۱ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۵۵ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن کرمان – طبس معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری ۱۳۹۰ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۳۳۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعه توجبه اولیه اتصال یاسوج به شبکه راه آهن سراسری اداره کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۹۰ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه اتصال لطف آباد به راه آهن گرگان – مشهد معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری ۱۳۸۹ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۱۵۰ کیلومتر شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن
مطالعات امکان سنجی مطالعات امکان سنجی اتصال مراکز تجاری، معادن و شهرک های صنعتی استان زنجان به شبکه راه آهن راه آهن ج.ا.ا ۱۳۸۸ مطالعات توجیه اولیه اتصال حدود ۱۵ واحد صنعتی به شبکه ریلی در استان زنجان به منظور بررسی افزایش سهم بار ریلی در این منطقه
با انجام مطالعات مالی توجیه پذیری احداث خطوط فرعی با توجه به طول خط اتصال و حجم سالیانه بار از دیدگاه بنگاه و ملی بررسی و مدلهای مشارکتی سرمایه گذاری برای افزایش جذابیت بررسی و تعیین گردید.
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما کارفرمای طرح سال انجام توضیحات
برآورد مالی خدمات تکمیل اسناد مناقصه روسازی خط دو قطار شهری مشهد قرارگاه خاتم
موسسه ایمن سازان
سازمان قطار شهری مشهد ۱۳۸۶ همکاری در متره احجام و برآورد قیمت بخش روسازی برای تنظیم پیشنهاد شرکت در مناقصه
برآورد مالی خدمات مهندسی و مشاوره تهیه اسناد فنی و مالی پروژه راه آهن سپر رستم – قم قرارگاه خاتم راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۶ همکاری در متره احجام و برآورد قیمت بخش روسازی برای تنظیم پیشنهاد شرکت در مناقصه
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
نظارت و خدمات حین اجرا طراحی هندسی و نظارت کارگاهی احداث و تکمیل کانال، دیوارکشی و ایجاد رامپ ورودی انبارهای رو باز پتروشیمی شیراز در بندرعباس شرکت پتروشیمی شیراز ۱۳۹۸ طراحی، محاسبه، تهیه نقشه اجرایی، تهیه اسناد مناقصه و مدارک فنی و نظارت کارگاهی کارهای باقی‌مانده شامل احداث و تکمیل کانال، دیوارکشی و ایجاد رمپ ورودی انبارهای روباز پتروشیمی شیراز در بندرعباس
نظارت و خدمات حین اجرا خدمات مهندسی حین اجرای خط اتصال ریلی و محوطه مانوری مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی فولاد زرند ایرانیان شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۷ نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات اجرای زیرسازی و ابنیه فنی خط اتصال ریلی و محوطه مانوری مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی فولاد زرند ایرانیان
نظارت و خدمات حین اجرا خدمات نظارت عالیه، نظارت مقیم و نقشه‌بردار مهندسین مشاور بر اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه خط اتصال شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به راه‌آهن سراسری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ۱۳۹۶ نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات اجرای زیرسازی خط اتصال فولاد امیرکبیر کاشان به ایستگاه گز
نظارت و خدمات حین اجرا مشاور کارفرما به منظور انجام پیمان و رسیدگی، مطالعات موردی، نظارت کارگاهی و کنترل پروژه اداره کل راه آهن تهران راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵ انجام امور پیمان و رسیدگی پیمانکاران، خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار، خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه اداره کل راه آهن تهران و انجام مطالعات موردی مهندسی
نظارت بر اجرا نظارت بر عملیات اجرای زیرسازی و روسازی توسعه خط سیلوی بارگیری محوطه مانوری گل گهر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر ۱۳۹۱ نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات اجرای زیرسازی و روسازی خط سیلوی ایستگاه معدن گلگهر
نظارت بر اجرا نظارت بر عملیات روسازی محوطه مانوری فولاد میانه مهندسین مشاور پولاد ۱۳۹۰ همکاری در نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات اجرای روسازی محوطه مانوری فولاد میانه
نظارت بر اجرا نظارت بر عملیات تعمیر خطوط ریلی و سوزن های بلاک و ایستگاه گل گهر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر ۱۳۸۹ نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات نگهداری ۴۰ دستگاه سوزن و حدود ۱۴ کیلومتر خطوط داخلی ایستگاه معدن گلگهر
زمینه همکاری عنوان پروژه کارفرما کارفرمای طرح سال انجام توضیحات
مشاور انجام خدمات مهندسی طراحی پلها و سکوها و باراندازهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس مهندسین مشاور آستان قدس رضوی    
طراحی ساختمان مطالعات پایه و تفصیلی معماری و سازه ساختمانهای محوطه مانوری معدن سنگان شرکت ساختمانی کندوان پارس طرح تجهیز معدن سنگان ۱۳۸۷ طراحی مقدماتی و نهایی ساختمانهای ایستگاه مسافری، اتاق کنترل و عملیات ایستگاه معدن گلگهر شامل مطالعات معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی