مدیران

حسین عسگری
حسین عسگری
سمت: از شهریور ماه ۱۴۰۰ رئیس هیئت مدیره
          از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ تا مرداد ماه ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
asgari[at]trr.ir
لینکدین
اشکان رجایی
اشکان رجایی
سمت: از شهریور ماه ۱۴۰۰ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
          از آبان ماه ۱۳۹۹ تا مردادماه ۱۴۰۰ رئیس هیئت مدیره
          از اسفند ماه ۱۳۹۴ تا آبان ماه ۱۳۹۹ عضو هیئت مدیره
a.rajaei[at]trr.ir
لینکدین
مرجانه گلستانی
مرجانه گلستانی
سمت: از آبان ۱۳۹۹ عضو هیئت مدیره و معاونت علم داده
m.golestani[at]trr.ir

مدیران سابق

مهدی حیدرپور
مهدی حیدرپور
سمت: از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۹۹رئیس هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی
لاله نوروزی
لاله نوروزی
سمت: از تیر ماه ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۴ نائب رئیس هئیت مدیره و معاونت فنی
مهدی کلانتری
مهدی کلانتری
سمت: از تیر ماه ۱۳۸۷ تا بهمن ماه ۱۳۸۸ رئیس هئیت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۸۷ عضو هیئت مدیره