مهندسین مشاور تدبیرگران (سهامی خاص) با شماره ثبت ۲۷۰۷۴۳ در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت حین اجرا در کلیه زمینه های مرتبط با زیرساختارهای حمل و نقل فعالیت می نماید. شرکت تدبیرگران در سال ۱۳۸۸ به عضویت جامعه مهندسین مشاور ایران درآمده است. تدبیرگران با به کارگیری دانش و علوم مختلف در زمینه های فعالیت خود با استفاده از پایگاه داده های اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی خدمات خود را با سطح بالایی از کیفیت و سرعت و متناسب با اهداف کارفرما ارائه می دهد.

این شرکت در راستای تلاش های خود برای افزایش سهم حمل و نقل ریلی به عنوان پاک ترین و باصرفه ترین سیستم حمل و نقل انبوه افتخار دارد به سازمانها، کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که تمایل دارند بار خود را از طریق سیستم ریلی حمل نمایند، خدمات مشاوره فنی و مهندسی ارائه نماید.