نام مجتمع

  وضعیت بهره برداری
  در دست طراحیدر دست ساختدر حال بهره برداریطرح توسعه

  خدمات مورد انتظار
  حمل مواد اولیهانتقال محصولجابجایی داخلی موادحمل و نقل پرسنلحمل تجهیزات

  آیا تاکنون در خصوص اتصال ریلی مجتمع مطالعاتی صورت گرفته است؟
  بلیخیر
  نام مشاور

  اطلاعات بار

  بار خروجی
  نوع بار

  تناژ سالیانه بار درسال اول

  تناژ سالیانه بار در افق طرح

  مبداء/ مقصد بار

  درصد حمل ریلی
  بار ورودی
  نوع بار

  تناژ سالیانه بار درسال اول

  تناژ سالیانه بار در افق طرح

  مبداء/ مقصد بار

  درصد حمل ریلی

  تجهیزات خاص مورد نیاز
  توزینبازرسیخط شستشو واگنبازرسی اشعه

  سیستم تخلیه و بارگیری مورد نیاز
  واگن برگردانوینچسکوی بارگیریجرثقیل سقفیجرثقیل دروازه‌ایلیفتراکنوار نقاله

  ناوگان مورد نیاز
  لکوموتیو: خریداجاره
  واگن: خریداجاره
  لکوموتیو مانوری: خریداجاره

  برآورد هزینه
  سطح مطالعات
  توجیهی (فنی و اقتصادی)برگزاری مناقصه به صورت EPCبرگزاری مناقصه به صورت PC

  سطح اجرا
  زیرسازیروسازیابنیه فنی

  مشخصات فرد متقاضی
  نام و نام خانوادگی *

  سمت

  شماره تماس *

  پست الکترونیک