تاریخچه

شرکت مهندسین مشاور تدبیرگران راه و راه آهن در اردیبهشت ۱۳۸۵ در تهران، توسط تعدادی از متخصصین حمل و نقل برای ارائه خدمات مطالعاتی در زمینه مشاوره، مطالعات، نظارت بر ساخت زیرساختهای حمل و نقل تشکیل گردید.

از ابتدای تاسیس با توجه به نیاز مبرم کشور به خدمات مطالعاتی و مهندسی در زمینه حمل و نقل ریلی و با توجه به اینکه حمل و نقل ریلی یکی از پاک ترین و به صرفه ترین مدهای حمل و نقل می باشد، تدبیرگران محور اصلی فعالیتهای خود را حمل و نقل ریلی قرار داد و موفق به اخذ گواهی صلاحیت حرفه ای خدمات مشاوره از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در زمینه مطالعات راه آهن گردید.

تدبیرگران در سال ۱۳۸۸ به عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران در آمد و هم اکنون از اعضای گروه تخصصی راه و راه آهن این نهاد صنفی می باشد.

تدبیرگران در سال ۱۳۹۱ با توجه به زمینه تخصصی مورد نیاز در حمل و نقل ریلی دو شرکت تدبیرگران ایمن پرداز و تدبیرگران خط آزما را به عنوان زیرمجموعه خود تاسیس نمود. شرکت ایمن پرداز به صورت تخصصی در زمینه طراحی، توسعه و پیاده سازی بسته های نرم افزاری تخصصی در حوزه حمل و نقل فعالیت می نماید. استفاده و بکارگیری از فن آوری اطلاعات در حوزه حمل ونقل از اهم فعالیتهای این شرکت بوده است. شرکت خط آزما به صورت تخصصی در حوزه پایش، ارزیابی و مدیریت بر زیرساختهای ریلی و بکارگیری فن آوریهای نوین در پایش سلامت و ارزیابی غیر مخرب زیرساختهای ریلی فعالیت می نماید. خط آزما در سال ۱۳۹۴ به عنوان شرکت دانش بنیان در معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری پذیرفته شده است.

resume رزومه ما را دانلود کنید.