تدبیرگران به عنوان مشاور مطالعات بررسی اثرات افزایش بار محوری در خطوط شبکه ریلی انتخاب شد.

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!