• پذیرای شما در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی هستیم. (۹۷/۰۳/۲۳)
  • تدبیرگران برای انجام پروژه های جدید خود، نسبت به جذب همکاران توانمند اقدام نموده است. جهت اقدام به بخش استخدام مراجعه نمایید.
  • تدبیرگران به عنوان مشاور فرآیند کنترل مهندسی و بازرسی خطوط به وسیله اندازه گیری و پردازش پارامترهای هندسی خطوط راه آهن ج.ا.ا انتخاب گردید. (۹۵/۰۸/۱۸)
  • گزارش مطالعات عوامل تاخیر کامیون ها در مرزها در وزارت راه و شهرسازی با حضور مقام عالی وزارت ارائه گردید. (۹۵/۰۵/۳۱)
  • شرکت خط آزما پروژه اندازه گیری میدانی نیروهای طولی وارد بر سوزن در خطوط ریلی را برای اولین بار در کشور انجام خواهد داد. (۹۵/۰۵/۱۹)
  • این شرکت با مشارکت مهندسین مشاور طرح آفرینان به عنوان مشاور کارفرما در امور زیربنایی ناحیه تهران انتخاب شد. (۹۵/۰۴/۱۲)
  • تدبیرگران به عنوان مشاور معاونت اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی جهت انجام مطالعات موردی در مطالعات حمل و نقل انتخاب شد. (۹۵/۰۴/۰۶)
  • مطالعات خدمات مهندسی خط آهن فرعی فولاد امیرکبیر کاشان به این شرکت ابلاغ گردید. (۹۵/۰۳/۳۱)
  • تدبیرگران به عنوان مشاور مطالعات بررسی اثرات افزایش بار محوری در خطوط شبکه ریلی انتخاب شد. (۹۵/۰۳/۱۹)